Bayar Zakat Berbagi Kebaikan by Baitul Maal Hidayatullah

Bayar Zakat - Berbagi Kebaikan by Baitul Maal Hidayatullah

Suci hartaku dengan zakat

Rp 239.999.626 DANA ZAKAT TERKUMPUL
207 MUZAKI
BAYAR ZAKAT SEKARANG

Perhitungan Zakat Penghasilan

Perhitungan Zakat Harta (Maal)

Harga emas per gram = Rp 640.000 Harga perak per gram = Rp 161.700

Perhitungan Zakat Perniagaan

Logo Baitul Maal Hidayatullah

Baitul Maal Hidayatullah