Berbagi Kebaikan by Baitul Maal Hidayatullah - Tunaikan Kewajiban Zakat Fitrah

Tunaikan kewajiban zakat fitrah untuk membantu keluarga yang tidak mampu di pelosok daerah.

Tunaikan Kewajiban Zakat Fitrah

Lokasi Donasi Seluruh Indonesia
Seluruh Indonesia

Sampai dengan 23 April 2023


0%
29 hari lagi

Bantu sebarkan program ini melalui sosial media

Tunaikan kewajiban zakat fitrah untuk membantu keluarga yang tidak mampu di pelosok daerah.

Deskripsi Program

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang puasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji dan kotor, sekaligus untuk memberi makan orang-orang miskin” (HR. Abu Daud)

Yang Berkewajiban Membayar

Pada prinsipnya setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita. Berikut adalah syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah:

  1. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
  2. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari.
  3. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya.
  4. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.

48df0379-84ea-4bd4-9d7b-2dc4d591de2e.jpg

Tunaikan zakat Fitrah Anda dengan cara :

· Klik tombol "Zakat Sekarang"
· Masukkan nominal Zakat
· Pilih metode pembayaran: GO-PAY/Dompet Kebaikan/transfer bank BNI, Mandiri, BCA, BRI, BNI Syariah, atau Kartu Kredit

Bantu sebarkan program ini dengan menjadi Fundraiser (penyebar amal baik)

atau Anda bisa membantu menyebarkan kebaikan

Sosial media terkait program